DOM域名 历史价格 域名信息 米表 工具
www.Dom.com.cn 域名服务商
位置:域名公告

2020.04.13一口价域名成交记录

(本文分类:整理域名):2020/4/13 Bo创建
2020.04.12新闻:
一、域名行业的今日要闻:
1、mobai.cn 4.5万成交,qiufen.cn 1.5万成交,最近拼音cn好像也不错。
2、79x.com以56666成交,36t.com 56666元成交。
3、微软收购corp.com域名,价格可能要在百万美元
4、wzhm.cn:在易名平台一口价35000元被秒,该域名对应温州市华敏聚氨脂设备机械厂,现启用域名为wzhm.com
5、mobai.cn:一口价45000元被秒,该域名有“膜拜、摩拜”等含义,对应共享单车摩拜,现启用域名为mobike.com。
6、两数字84.com通过A5成功交易
7、cappuccino.com以49000美元,约合人民币34.5万的价格位列榜单第一位
8、doji.cn 一口价3万成交

二、一口价域名成交记录:
2020/4/16  buy.link  10000  含义自悟
2020/4/16  qincang.cn  5000  含义自悟
2020/4/16  vize.com.cn  4000  含义自悟
2020/4/16  wjht.cn  3400  含义自悟
2020/4/16  wangankeji.com  1800  含义自悟
2020/4/16  doji.cn  30000  含义自悟
2020/4/16  lmkz.cn  3900  含义自悟
2020/4/16  fwtong.com  2800  含义自悟
2020/4/16  aitaoya.com  6800  含义自悟
2020/4/16  aitaoya.com  6000  含义自悟
2020/4/16  v77.cn  6800  含义自悟
2020/4/16  thrs.com  5100  含义自悟
2020/4/16  vnote.cn  1000  含义自悟
2020/4/16  fjiot.cn  5800  含义自悟
2020/4/16  smsjobs.cn  2200  含义自悟
2020/4/16  ijingzhun.com  3888  含义自悟
2020/4/16  yuecloud.com  1600  含义自悟
2020/4/16  qingshandao.cn  1800  含义自悟
2020/4/16  youhuimei.com  2888  含义自悟
2020/4/16  75pay.com  4500  含义自悟
2020/4/16  mask.org.cn  8900  含义自悟
2020/4/16  mamayizhan.com  8000  含义自悟
2020/4/16  xinweiwang.com  1800  含义自悟
2020/4/16  kmini.com  1800  含义自悟
2020/4/16  kewaixue.com  6000  含义自悟
2020/4/16  10636.com  10000  含义自悟
2020/4/16  jyth.com  6600  含义自悟
2020/4/16  gaiji.cn  1200  含义自悟
2020/4/16  zteng.cn  2000  含义自悟
2020/4/16  byteug.com  3600  字节ug
2020/4/16  chisu.cn  3900  含义自悟
2020/4/16  djs.com.cn  2800  含义自悟
2020/4/16  67670.com  36600  含义自悟
2020/4/16  88.cx  3800  含义自悟
2020/4/16  72sf.com  25000  含义自悟
2020/4/16  cmbh.com  3000  含义自悟
2020/4/16  scbc.cn  12000  含义自悟
2020/4/15  329.tv  2000  含义自悟
2020/4/15  zhou365.com  2800  含义自悟
2020/4/15  hiacn.com  2800  含义自悟
2020/4/15  szyi.com  1500  含义自悟
2020/4/15  decp.app  1800  含义自悟
2020/4/15  jukele.com  2800  含义自悟
2020/4/15  cp963.com  5500  含义自悟
2020/4/15  krmanhua.com  9900  含义自悟
2020/4/15  ubic.cn  1800  含义自悟
2020/4/15  vdvv.com  4500  含义自悟
2020/4/15  game12.com  20000  含义自悟
2020/4/14  wzhm.cn  35000  含义自悟
2020/4/14  mobai.cn  45000  含义自悟
2020/4/14  26t.com  36000  含义自悟
2020/4/14  chazhishi.com  5800  含义自悟
2020/4/14  66649.com  101100  含义自悟
2020/4/14  5006.cc  18000  含义自悟
2020/4/14  xuangouwang.com  5000  含义自悟
2020/4/14  zteng.com  8800  含义自悟
2020/4/14  bbchina.cn  2700  含义自悟
2020/4/14  mjzg.cn  8500  含义自悟
2020/4/14  aiuva.com  3500  含义自悟
2020/4/14  baeme.com  3800  含义自悟
2020/4/14  27wx.com  2800  含义自悟
2020/4/14  yoku.com.cn  1800  含义自悟
2020/4/14  yoku.net  2000  含义自悟
2020/4/13  cailiaogou.com  2000  含义自悟
2020/4/13  tianniang.com  1500  含义自悟
2020/4/13  jplab.com  16800  含义自悟
2020/4/13  xuanyu.com.cn  6600  含义自悟
2020/4/13  congshuo.cn  1800  含义自悟
2020/4/13  5010.net  1800  含义自悟
2020/4/13  relang.cn  18000  含义自悟
2020/4/13  iouke.com  3800  含义自悟
2020/4/13  79x.com  56666  含义自悟
2020/4/13  36t.com  56666  含义自悟
2020/4/13  83706.com  2700  含义自悟
2020/4/13  qiufen.cn  15000  含义自悟
2020/4/13  mobai.cn  45000  含义自悟
2020/4/13  yingjunzi.com  1900  含义自悟

今天到此为止,明天继续。域名100。

1、微信公众号更多信息
2、今日头条更多信息
3、百家号更多信息
4、域名城更多信息
5、微博更多信息
6、易名中国更多信息
7、常用链接汇总如下

其它信息:
1、 280个双拼com
2、bc域名正在出售
3、280个拼音com自由选择
4、联系我们及付款方式
5、bc域名整理出售
6、五六位双拼.com价值投资
7、阿里云店铺

长按下面二维码关注公众号:
联系我们 - 隐私 - 友链 - 网站地图
©www.Dom.com.cn 版权所有